Chuyên Tu Đức Phật A Di Đà | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chuyên Tu Đức Phật A Di Đà

Thống kê số lượng trì tụng

Tổng cộng

Tổng cộng

Cập nhật số lượng trì tụng

Cập nhật số lần "Tiếng Gọi Thầy Từ Phương Xa"

Vui lòng nhập chính xác số điện thoại để ban tổ chức xác nhận thông tin
Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ cập nhật số lượng mới trì tụng được, không cộng dồn với số lượng cũ.

Ẩn

Tab nằm dọc

Danh sách nhóm Phật tử có số lượng trì tụng nhiều nhất

  • Nguyên tắc tính toán: Tính tổng số tràng trì tụng dựa trên số điện thoại đã đăng ký
  • Nếu Quý Phật tử phát hiện sai sót, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ email drukpavietnam@gmail.com

Danh sách nhóm Phật tử có số lượng trì tụng nhiều nhất

STT Họ tên / pháp danh Số lượng Khu vực
16 Nguyễn Thị Hạnh / jigmeyangchenzangmo 2273 (Lần tụng "Tiếng gọi Thầy từ phương xa") Miền Bắc
17 Lê Thị Na/ Jigme Nodrjom 2250 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
18 Vũ Thị Tuấn Anh / Jigme Lhamo 2190 (Lần tụng "Tiếng gọi Thầy từ phương xa") Miền Bắc
19 Đình thị kim loa 2175 (Lần tụng "Tiếng gọi Thầy từ phương xa") Miền Bắc
20 Nguyễn Thu Hà/ Jigme Lhakyid 2174 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Nam
21 Nguyễn Thị Tâm/Jigme Oddzin Lhamo 2157 (Lần tụng "Tiếng gọi Thầy từ phương xa") Miền Bắc
22 Vũ văn hải/Jigme Gathrug 2065 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
23 JIGME JANGCHUB WANGMO 2060 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
24 NGUYỄN BỘI NGỌC / JIGME TSHEKYID 2060 (Lần tụng "Tiếng gọi Thầy từ phương xa") Miền Bắc
25 Jigme Yangchen Dronma 2058 (Lần tụng "Tiếng gọi Thầy từ phương xa") Miền Bắc
26 Mai Thị xuân Thanh 2040 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
27 NGUYỄN BỘI NGỌC / JIGME TSHEKYID 2030 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
28 Lê Xuân Hòa/ Jigme Pagsam 1984 (Lần tụng "Tiếng gọi Thầy từ phương xa") Miền Bắc
29 Vũ văn Đôi/ phúc Đội. 1801 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc
30 Nguyễn Thị Tâm/Jigme Oddzin Lhamo 1797 (Tràng Chân ngôn Phật A Di Đà) Miền Bắc