| Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giải thích thuật ngữ
Các khái niệm Mật thừa - Kim Cương thừa
A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W Y Đ
Hinayna
Tiểu thừa - khác với Phật giáo Đại thừa, Phật giáo Tiểu thừa chỉ hướng tới tự giải thoát mà chưa dẫn người khác đến sự giải thoát, ban đầu bao gồm mười tám trường phái, tuy nhiên duy chỉ có trường phái Theravada tồn tại cho đến ngày nay.
Heruka
Nghĩa đen, “Bậc Uống Máu”, uống máu chấp ngã, một pháp tướng phẫn nộ của Đức Quan Âm Avalokiteshvara. 
Hemis
Tự viện nổi tiếng nhất tại Ladakh, được kiến lập vào năm 1630 bởi Taktsang Rinpoche Taktsang Repa Ngawang Gyatso (1573-1651). Pháp hội Hemis nổi tiếng được giới thiệu bởi Gaylsey Rinpoche (Hoàng tử Mipham Tsewang Thringley Tenzin Migyur Dorje), cháu trai của đức vua Sengye Namgyal (1570-1642) và con trai của đức vua Delden Namgyal (1620-1660) sau khi Ngài trở về từ chuyến du học tại Tây Tạng. Cho tới ngày nay, Pháp hội Hemis, thường diễn ra vào các ngày mồng mười và mười một của tháng thứ 5 theo lịch Tây Tạng (có thể vào tháng sáu tháng bảy dương lịch) vẫn được coi là pháp hội kỉ niệm quan trọng nhất tại Ladakh và đồng thời được chính quyền Ấn độ quyết định là một ngày quốc lễ.
Hayagriva
Xem thêm Avalokiteshvara.
Hayagriva
Nghĩa đen là “Mã Đầu Minh Vương”, một hóa thân phẫn nộ của Đức Quan Âm và Đức Di đà, mang đầu ngựa với bờm tóc dựng ngược. Được tin rằng có thể hiển lộ dưới 108 pháp tướng, Ngài có năng lực chữa bệnh đặc biệt, nhất là các bệnh da liễu, kể cả bệnh nan y như phong cùi được cho là gây ra bởi thần rắn Nagas.
Hanley
Tự viện đầu tiên kiến lập bởi Taktsang Rinpoche Taktsang Repa Ngawang Gyatso Đời thứ nhất (1573-1651) tại Ladakh, năm 1624. Tự viện này tọa lạc tại vùng biên giới giữa Trung Hoa và Ấn độ, thuộc tỉnh Changthang.
PAGE of 1 ( 6 TOTAL RECORDS)
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,145,239
Số người trực tuyến: