Drukpa Việt Nam

Drukpa Việt Nam

  • Thực hành trực tiếp và gián tiếp mang lại lợi ích cho người khác
  • KÍNH MỪNG SINH NHẬT ĐỨC NHIẾP CHÍNH VƯƠNG GYALWA DOKHAMPA
  • Công hạnh cứu độ chúng sinh của Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara
  • Bảo tháp - Lịch sử và Ý nghĩa
  • Kính mừng sinh nhật Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Đức Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche
  • Thông điệp 8/3 của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa - Bình đẳng giới tạo nên hòa bình, hạnh phúc của nhân loại
  • Valentine: Ngày lễ của Tình yêu thương Đại bình đẳng
  • Các nghi thức nên thực hiện khi đến chỗ làm việc vào năm mới

Tin mới nhất

  Dù tu thiền định được thành tựu Mà không phát triển trí giác ngộ Làm sao nhổ tận gốc não phiền Chỉ chân trí tuệ năng đoạn hết Bởi vậy hãy rời Tứ vô sắc Thiền định Ba la mật, Phật tử hành...
  Trong vô số pháp Mật thừa của bốn thứ lớp Tantra, Nghi quỹ Bốn Cúng dàng Mandala Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara tuy thuộc thứ lớp Tantra hành động nhưng lại được thực hành vô cùng phổ biến bởi...
Việc tu tập chân ngôn có mục đích để tịnh hóa tất cả những khẩu nghiệp đã tạo trong đời này cũng như vô số đời trước. Tại sao chúng ta bị nhiều người nói xấu, tại sao không ai khen mình một câu mà...
Đức Phật Đại Nhật Như Lai (Tỳ Lư Giá Na) tịnh hóa hoàn toàn được vô minh ảo tưởng. Vô minh hay hiểu biết sai lầm chính là sự tin tưởng một cách tuyệt đối, cho rằng vạn pháp đều đang tồn tại chắc thực...

Sự kiện nổi bật

Việt Nam
Tu trì chân ngôn Đức Lục Độ Phật Mẫu thành tựu vô biên công đức, đón nhận hải hội chư Phật gia trì, viên mãn hết thảy sự nghiệp lợi tha, cảm ứng không thể nghĩ bàn, hết thảy sự nghiệp thế gian, xuất thế gian quyết định như ý thành tựu.

Tin xem nhiều

Thư viện

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,649,392
Số người trực tuyến: