Tin liên quan

15/04/2014 - Tổng hợp các clip ngắn trên VnExpress về sự kiện Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn thăm Việt Nam

11/04/2014 - His Holiness the Gyalwang Drukpa's visit 2014 - Recap 08/04 - Van Son monastery, Vinh Phuc

10/04/2014 - Video giới thiệu lợi ích quán đỉnh Cầu siêu Jangwa

10/04/2014 - His Holiness the Gyalwang Drukpa's visit 2014 - Recap 07/04 - Trung Khanh monastery, Nam Dinh

09/04/2014 - His Holiness the Gyalwang Drukpa's visit 2014 - Recap 06/04 - Quang An monastery, Ha Noi

08/04/2014 - Thượng sư - Đệ tử

08/04/2014 - Giác ngộ không phân biệt giới tính - Enlightenment has no gender

08/04/2014 - Love in Action - Yêu thương trong hành động

08/04/2014 - His Holiness the Gyalwang Drukpa's visit - Exhibition "Love In Action" 05/04

05/04/2014 - Pháp hội 2014 - ngày 4.4.2014