Tin liên quan

23/04/2014 - Video giới thiệu lợi ích quán đỉnh Cầu siêu Jangwa

23/04/2014 - His Holiness the Gyalwang Drukpa's visit 2014 - Recap 20/04 - Giac Lam monastery

21/04/2014 - His Holiness the Gyalwang Drukpa's visit 2014 - Recap 19/04 - Thien Quang monastery, Binh Duong province

20/04/2014 - His Holiness the Gyalwang Drukpa's visit 2014 - Recap 15/04 evening- Welcome His Holiness to Ho Chi Minh city at Tan Son Nhat airport

19/04/2014 - His Holiness the Gyalwang Drukpa's visit 2014 - Recap 17/04 - Vinh Nghiem monastery, HCMC

19/04/2014 - His Holiness the Gyalwang Drukpa's visit 2014 - Recap 16/04 morning - Book launch of Vietnamese version of Everyday Enlightenment

15/04/2014 - Tổng hợp các clip ngắn trên VnExpress về sự kiện Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn thăm Việt Nam

11/04/2014 - His Holiness the Gyalwang Drukpa's visit 2014 - Recap 08/04 - Van Son monastery, Vinh Phuc

10/04/2014 - His Holiness the Gyalwang Drukpa's visit 2014 - Recap 07/04 - Trung Khanh monastery, Nam Dinh

09/04/2014 - His Holiness the Gyalwang Drukpa's visit 2014 - Recap 06/04 - Quang An monastery, Ha Noi