Tin liên quan

07/10/2015 - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đến Việt Nam, truyền thông điệp hòa bình trên VTV

04/10/2015 - Pháp Vương Drukpa cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ

04/10/2015 - Hàng nghìn người Sài Gòn chào đón Pháp Vương Drukpa

24/09/2015 - Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên - Trí Tuệ Phật

23/09/2015 - Tổng hợp hình ảnh Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa Tọa đàm Thiên nhiên, Con người, Một thế giới

21/09/2015 - Pháp Vương truyền thông điệp Hòa bình tới người dân Việt Nam 21/09/2015

21/09/2015 - Hạnh nguyện nhập thế của Đức Quan Âm - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

20/09/2015 - One Billion Manin Mantra Accumulation led by His Holiness Gyalwang Drukpa

16/09/2015 - His Holiness the Gyalwang Drukpa in Viet Nam 2015 - Trailer

15/09/2015 - Trailer Pháp Hội Đại Bi Quan Âm Cầu nguyện Quốc thái dân an Tỷ biến Chân ngôn Đại Thành Tựu Pháp