Trì tụng Chân ngôn | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Trì tụng Chân ngôn

17943
07/04/2017 - 11:00
Drukpa Việt Nam xin chia sẽ cùng quý vị Phật tử và chư Thiện hữu những chân ngôn vi diệu được chính Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa trì tụng.
File âm thanh
A DI ĐÀ PHẬT
Nặc danh 1 năm 8 months
Om ma ni Padme hum
Nặc danh 1 năm 8 months
A DI ĐÀ PHẬT
Nặc danh 1 năm 8 months
Tuyệt vời..
Nặc danh 1 năm 8 months
Om mani padme hum!
Nặc danh 1 năm 9 months
Om mani padme hum!
Nặc danh 1 năm 9 months

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,199,656
Số người trực tuyến: