Phim Buddha - Đức Phật - tập 15 Vua Pensenadi chuẩn bị chiến tranh | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Phim Buddha - Đức Phật - tập 15 Vua Pensenadi chuẩn bị chiến tranh

659
22/11/2017 - 20:28
Một bản trường ca sống động về Đức Phật, hiện thân của ánh sáng chân lý. Một cuộc đời của Bậc Giác Ngộ.
Bộ phim có nhiều đầu tư và chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn.

 
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,262,557
Số người trực tuyến: