Phim Buddha - Đức Phật - tập 16 Quân Kosala thất bại | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Phim Buddha - Đức Phật - tập 16 Quân Kosala thất bại

1474
22/11/2017 - 20:33
Một câu chuyện thật về một con người lịch sử, đã xảy ra cách nay hơn 2500 năm.
Một bản trường ca sống động về Đức Phật, hiện thân của ánh sáng chân lý.
Một cuộc đời, hơn 80 năm hiện hữu trong nhân gian của Bậc Giác Ngộ.

 
Drukpa Việt Nam xin chia sẻ tập 16, bộ phim Buddha - Đức Phật.
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,260,423
Số người trực tuyến: