Phim: Buddha - Đức Phật (tập 6), Bẩm Tánh Từ Bi Và Tài Năng Tuổi Trẻ | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Phim: Buddha - Đức Phật (tập 6), Bẩm Tánh Từ Bi Và Tài Năng Tuổi Trẻ

3412
14/01/2017 - 14:36
Một câu chuyện thật về một con người lịch sử, đã xảy ra cách nay hơn 2500 năm.
Một bản trường ca sống động về Đức Phật, hiện thân của ánh sáng chân lý.
Một cuộc đời, hơn 80 năm hiện hữu trong nhân gian của Bậc Giác Ngộ.

 
Drukpa Việt Nam xin chia sẻ tập 6, bộ phim Buddha - Đức Phật.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,145,359
Số người trực tuyến: