Phim & video sự kiện | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Phim & video sự kiện

Tin tức cập nhật mỗi ngày
5
Hình ảnh Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tại sự kiện giới thiệu cuốn sách "The Restful Mind" 13:33 16-11-2013 Lượt xem: 3749...
252
Mặt trời Tuệ giác trong thế giới hiện đại 07:44 03-04-2013 Lượt xem: 4730 Phim về công hạnh và tâm nguyện của bậc Thầy giác ngộ...
11
Thời đại Trí tuệ - Tình Yêu thương và Hành động 07:44 03-04-2013 Lượt xem: 4548 Phim về đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ...
3
Đức Pháp Vương giảng về tôn trọng môi trường và bình đẳng trong Phật Giáo tại Chùa Quán Âm, Đà nẵng 06:24 29-05-2010 Lượt xem: 6057...
10
Đức Pháp Vương giảng về ý nghĩa Mandala tại chùa Vạn Hạnh, Đà Lạt 06:31 29-05-2010 Lượt xem: 7750...
1 541
  KUNKHYAB DÉSHEG NYINGPO DÖMEI SHI/ Như Lai tạng khắp nơi biến mãn NAMGYUR MAGAG GYUTHrUL DRAWEI GAR/ Thuở ngàn xưa tự tính viên không Điệu vũ ca huyễn hóa khôn cùng CHIMÉ RANGJUNG PADMA SAMBHAWÉ/ Muôn  hình tướng đều không quải ngại Ấy là Đức Liên  Hoa Sinh...
2
Một số hoạt động của Pháp Vương và tăng đoàn ngày thứ 3 ở Việt Nam (Video) 10:31 02-03-2010 Lượt xem: 6779
5
Hình ảnh hoạt động ngày thứ 2 10:06 02-03-2010 Lượt xem: 5472
10
Đức Pháp Vương ban gia trì tại đền Thượng Quốc Mẫu, Tây Thiên 10:50 02-03-2010 Lượt xem: 8032
11
Phát biểu của giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Vĩnh Phúc (Tây Thiên - Đền Thượng) 10:56 02-03-2010 Lượt xem: 5213...
16
Cầu nguyện Pháp Vương trường thọ (21 - 11) 11:01 02-03-2010 Lượt xem: 4969
1
Một số hoạt động của Pháp Vương và Tăng đoàn ngày 21/11 (Video) 11:03 02-03-2010 Lượt xem: 5713

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,251,759
Số người trực tuyến: