Phim & video sự kiện | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Phim & video sự kiện

Tin tức cập nhật mỗi ngày
8
Thời đại Trí tuệ - Tình Yêu thương và Hành động 07:44 03-04-2013 Lượt xem: 4548 Phim về đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ...
3
Đức Pháp Vương giảng về tôn trọng môi trường và bình đẳng trong Phật Giáo tại Chùa Quán Âm, Đà nẵng 06:24 29-05-2010 Lượt xem: 6057...
8
Đức Pháp Vương giảng về ý nghĩa Mandala tại chùa Vạn Hạnh, Đà Lạt 06:31 29-05-2010 Lượt xem: 7750...
936
  KUNKHYAB DÉSHEG NYINGPO DÖMEI SHI/ Như Lai tạng khắp nơi biến mãn NAMGYUR MAGAG GYUTHrUL DRAWEI GAR/ Thuở ngàn xưa tự tính viên không Điệu vũ ca huyễn hóa khôn cùng CHIMÉ RANGJUNG PADMA SAMBHAWÉ/ Muôn  hình tướng đều không quải ngại Ấy là Đức Liên  Hoa Sinh...
0
Một số hoạt động của Pháp Vương và tăng đoàn ngày thứ 3 ở Việt Nam (Video) 10:31 02-03-2010 Lượt xem: 6779
4
Hình ảnh hoạt động ngày thứ 2 10:06 02-03-2010 Lượt xem: 5472
10
Đức Pháp Vương ban gia trì tại đền Thượng Quốc Mẫu, Tây Thiên 10:50 02-03-2010 Lượt xem: 8032
9
Phát biểu của giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Vĩnh Phúc (Tây Thiên - Đền Thượng) 10:56 02-03-2010 Lượt xem: 5213...
13
Cầu nguyện Pháp Vương trường thọ (21 - 11) 11:01 02-03-2010 Lượt xem: 4969
0
Một số hoạt động của Pháp Vương và Tăng đoàn ngày 21/11 (Video) 11:03 02-03-2010 Lượt xem: 5713
1
Vũ điệu Kim Cương Thừa 15:53 02-03-2010 Lượt xem: 7904  
6
Pháp Vương ban gia trì quán đỉnh tại Tây Thiên 11:08 02-03-2010 Lượt xem: 5707

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 824,285
Số người trực tuyến: