Phim & video sự kiện | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Phim & video sự kiện

Tin tức cập nhật mỗi ngày
251
Mặt trời Tuệ giác trong thế giới hiện đại 07:44 03-04-2013 Lượt xem: 4730 Phim về công hạnh và tâm nguyện của bậc Thầy giác ngộ...
11
Thời đại Trí tuệ - Tình Yêu thương và Hành động 07:44 03-04-2013 Lượt xem: 4548 Phim về đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ...
3
Đức Pháp Vương giảng về tôn trọng môi trường và bình đẳng trong Phật Giáo tại Chùa Quán Âm, Đà nẵng 06:24 29-05-2010 Lượt xem: 6057...
10
Đức Pháp Vương giảng về ý nghĩa Mandala tại chùa Vạn Hạnh, Đà Lạt 06:31 29-05-2010 Lượt xem: 7750...
1 178
  KUNKHYAB DÉSHEG NYINGPO DÖMEI SHI/ Như Lai tạng khắp nơi biến mãn NAMGYUR MAGAG GYUTHrUL DRAWEI GAR/ Thuở ngàn xưa tự tính viên không Điệu vũ ca huyễn hóa khôn cùng CHIMÉ RANGJUNG PADMA SAMBHAWÉ/ Muôn  hình tướng đều không quải ngại Ấy là Đức Liên  Hoa Sinh...
1
Một số hoạt động của Pháp Vương và tăng đoàn ngày thứ 3 ở Việt Nam (Video) 10:31 02-03-2010 Lượt xem: 6779
4
Hình ảnh hoạt động ngày thứ 2 10:06 02-03-2010 Lượt xem: 5472
10
Đức Pháp Vương ban gia trì tại đền Thượng Quốc Mẫu, Tây Thiên 10:50 02-03-2010 Lượt xem: 8032
9
Phát biểu của giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Vĩnh Phúc (Tây Thiên - Đền Thượng) 10:56 02-03-2010 Lượt xem: 5213...
16
Cầu nguyện Pháp Vương trường thọ (21 - 11) 11:01 02-03-2010 Lượt xem: 4969
1
Một số hoạt động của Pháp Vương và Tăng đoàn ngày 21/11 (Video) 11:03 02-03-2010 Lượt xem: 5713
8
Pháp Vương ban gia trì quán đỉnh tại Tây Thiên 11:08 02-03-2010 Lượt xem: 5707

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,030,601
Số người trực tuyến:
Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
Từ ngày 14/03 - 02/04/2018: Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa cử hành pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an tại miền Bắc và miền Nam XEM LỊCH CHI TIẾT