Phim & video sự kiện | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Phim & video sự kiện

Tin tức cập nhật mỗi ngày
9
Phát biểu của giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Vĩnh Phúc (Tây Thiên - Đền Thượng) 10:56 02-03-2010 Lượt xem: 5213...
12
Cầu nguyện Pháp Vương trường thọ (21 - 11) 11:01 02-03-2010 Lượt xem: 4969
0
Một số hoạt động của Pháp Vương và Tăng đoàn ngày 21/11 (Video) 11:03 02-03-2010 Lượt xem: 5713
1
Vũ điệu Kim Cương Thừa 15:53 02-03-2010 Lượt xem: 7904  
6
Pháp Vương ban gia trì quán đỉnh tại Tây Thiên 11:08 02-03-2010 Lượt xem: 5707
6
Pháp Vương gia trì quán đỉnh trí tuệ Văn Thù tại chùa Hoàng Long 14:13 02-03-2010 Lượt xem: 5194  
1
Pháp thoại tại chùa Phổ Quang, Thành phố Hồ Chí Minh 14:28 02-03-2010 Lượt xem: 7936  
2
Lời tạ pháp (tiếng Anh) 15:41 02-03-2010 Lượt xem: 4411
1
Một số hoạt động của Pháp Vương và Tăng đoàn ngày 19/11 (Video) 14:37 02-03-2010 Lượt xem: 6022  
2
Vũ điệu Kim Cương Thừa 15:53 02-03-2010 Lượt xem: 7904  
3
Hình ảnh Pháp Vương xuống sân bay (Video) 15:03 08-11-2009 Lượt xem: 4409 Hình ảnh Pháp Vương xuống sân bay (Video...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 690,969
Số người trực tuyến: