Tin tức Việt Nam | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tin tức Việt Nam

Tin tức cập nhật mỗi ngày
281
Người đứng đầu Truyền thừa Phật giáo Kim cương thừa Drukpa thế giới - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa - sẽ thăm...
185
Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa XII, được tôn sùng là hiện thân của Đức Phật Quan Âm, đã chứng tỏ năng lực tâm linh...
277
(Bấm vào ảnh để phóng to) THÔNG BẠCH PHÁP VƯƠNG GYALWANG DRUKPA, NHIẾP CHÍNH VƯƠNG THUKSEY RINPOCHE VÀ TĂNG ĐOÀN...
22
   Nguyện cầu tất cả những thiện hạnh thế và xuất thế của năm Giáp Ngọ đều viên mãn thành tựu vì lợi ích...
6
  (Bấm vào ảnh để phóng to) Việc triệu thỉnh và cầu nguyện hướng về chư Phật, Bồ tát và chư Thượng sư Truyền...
1 985
Nhân thiện duyên lần đầu tiên Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tổ chức quán đỉnh và hướng dẫn chuyên tu cộng đồng pháp tu Phowa – Chuyển di tâm thức...
9
  (Click on the image to view full size)

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 528,706
Số người trực tuyến: