Tin tức Việt Nam | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tin tức Việt Nam

Tin tức cập nhật mỗi ngày
139
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giảng: "Tích lũy tỷ biến chân ngôn vì hòa bình, hạnh phúc nhân loại"
485
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giảng: "Hành trang mang theo khi lâm chung" "Trước khi chính thức vào phần đón nhận quán đỉnh của Đức Phật Trường Thọ...
181
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giảng: "Điều may mắn trong kiếp người" "Đức Phật Thích Ca đã từng dạy rằng trong sáu đạo luân hồi, kiếp người vô...
156
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giảng: "Công đức vi nhiễu, cúng dàng Đại Bảo Tháp"
384
LỄ PHẬT ĐẢN 2016 TẠI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN Tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên (Vĩnh Phúc), dưới sự trụ trì của các sư Ni Tây Thiên, chương trình...
503
  PHÁP TU NYUNGNE VÀ LÒNG TỪ BI  Lịch sử của pháp tu Nyungney Pháp tu Nyungney được truyền từ Bồ Tát Quan Âm, xuống Ngài Atisa,...
330
Thầy là: Ánh sáng dịu dàng, Xua tan bóng tối soi đường con đi. Thầy là: Sức mạnh tâm linh Gọi con tỉnh mộng Tử sinh ái hà, Mới hay!...
57
THƯỢNG SƯ TƯƠNG ƯNG Từ bi hỷ xả vô biên Nhập tứ quán đỉnh diệu huyền giác tha Con Thầy minh hợp không xa Thường trụ Đại ấn, Sa bà độ sinh...
44
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG Hành trình vô ngã lợi sinh, Nhặt hết rác thải giúp đời thanh trong Phúc tuệ giữa chốn Bát phong cùng vô sự bước tràn...
34
THIÊN NHIÊN Hỷ lạc trọn vẹn là đây! Bước chân thực tại hiển bày chân như, Tròn đầy theo bước Thượng sư, Bao nhiêu phiền não, bây giờ tâm...
161
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp HỢP NHẤT TỪ BI VÀ TRÍ TUỆ "Nghĩa của chân ngôn OM MANI PADME HUNG: chữ OM có ba khía cạnh, một là Pháp thân...
255
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp: "Sự gia trì của Đức Phật A Di Đà"  

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,251,387
Số người trực tuyến: