Tin tức Việt Nam | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tin tức Việt Nam

Tin tức cập nhật mỗi ngày
29
THIÊN NHIÊN Hỷ lạc trọn vẹn là đây! Bước chân thực tại hiển bày chân như, Tròn đầy theo bước Thượng sư, Bao nhiêu phiền não, bây giờ tâm...
151
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp HỢP NHẤT TỪ BI VÀ TRÍ TUỆ "Nghĩa của chân ngôn OM MANI PADME HUNG: chữ OM có ba khía cạnh, một là Pháp thân...
241
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp: "Sự gia trì của Đức Phật A Di Đà"  
31
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp ĐẠI BẢO THÁP - TÂM GIÁC NGỘ CỦA CHƯ PHẬT  
33
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp "Ba phẩm hạnh của Bậc Giác ngộ"   “Bồ tát Quán Thế Âm trong Phật pháp chính là hiện thân của lòng từ...
498
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giảng: "Hiện thân của lòng Đại Bi" “Trong kinh điển Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy rất rõ ràng, Bồ tát Quán Thế Âm...
191
Đức Pháp Vương giảng về ý nghĩa và thực hành Bố Thí Ba La Mật   Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy: trong Lục Độ Ba La Mật, Bố thí đứng đứng...
54
“Đức Phật A Di Đà là vị Phật siêu việt của mười phương ba đời chư Phật, Ngài còn được kính ngưỡng là Đức Phật Vô Lượng Quang thường chúng...
145
“Đức Hoàng Tài Bảo Thiên Dzambhala vốn là một vị cổ Phật nhưng Ngài hiện thân trong ngôi vị Bát địa Bồ tát. Tất cả chúng ta khi được đón nhận sự gia...
69
"Giáo lý của Đức Phật có Tam thừa Phật giáo, gồm có Nguyên thủy Phật giáo, Đại thừa Phật giáo và Kim cương thừa. Nhưng thật ra Kim cương thừa là một...
62
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp "GIÁO PHÁP LÀ THẦN DƯỢC CHỮA LÀNH".
35
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp "SỐNG TRONG BÌNH ĐẲNG".

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 536,103
Số người trực tuyến: