Tin tức Việt Nam | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tin tức Việt Nam

Tin tức cập nhật mỗi ngày
245
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp: "Sự gia trì của Đức Phật A Di Đà"  
33
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp ĐẠI BẢO THÁP - TÂM GIÁC NGỘ CỦA CHƯ PHẬT  
36
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp "Ba phẩm hạnh của Bậc Giác ngộ"   “Bồ tát Quán Thế Âm trong Phật pháp chính là hiện thân của lòng từ...
499
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giảng: "Hiện thân của lòng Đại Bi" “Trong kinh điển Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy rất rõ ràng, Bồ tát Quán Thế Âm...
194
Đức Pháp Vương giảng về ý nghĩa và thực hành Bố Thí Ba La Mật   Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy: trong Lục Độ Ba La Mật, Bố thí đứng đứng...
59
“Đức Phật A Di Đà là vị Phật siêu việt của mười phương ba đời chư Phật, Ngài còn được kính ngưỡng là Đức Phật Vô Lượng Quang thường chúng...
151
“Đức Hoàng Tài Bảo Thiên Dzambhala vốn là một vị cổ Phật nhưng Ngài hiện thân trong ngôi vị Bát địa Bồ tát. Tất cả chúng ta khi được đón nhận sự gia...
76
"Giáo lý của Đức Phật có Tam thừa Phật giáo, gồm có Nguyên thủy Phật giáo, Đại thừa Phật giáo và Kim cương thừa. Nhưng thật ra Kim cương thừa là một...
65
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp "GIÁO PHÁP LÀ THẦN DƯỢC CHỮA LÀNH".
35
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp "SỐNG TRONG BÌNH ĐẲNG".
131
“Trong kinh điển Đại thừa tin tưởng rằng có rất nhiều chư Phật và Bồ tát trong pháp giới này. Mỗi Đức Phật thị hiện một hình tướng khác nhau, thể...
149
"Không cứ là Tăng, Ni - những bậc xuất gia mà tất cả các Phật tử, dù nam hay nữ, giàu hay nghèo, trẻ hay già, chúng ta đều cần thực tập Phật pháp,...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 727,444
Số người trực tuyến:
Chuyên Tu Đức Phật A Di Đà 2017
Trong thời Mạt pháp, việc chính niệm trì tụng Đức Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sinh vào Tịnh Độ của Ngài là cách duy nhất giúp mọi người thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, đạt được giải thoát giác ngộ ngay trong một đời. THAM GIA NGAY