Tin tức Việt Nam | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tin tức Việt Nam

Tin tức cập nhật mỗi ngày
1 238
"Nguyện cầu tất cả những thiện hạnh thế và xuất thế của năm Bính Thân đều viên mãn thành tựu vì lợi ích muôn loài hữu tình. Nguyện cầu hòa bình...
150
Chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng  và cát tường thành tựu ! ~ Drukpa Việt Nam
114
"May your Holiness and your Eminence lead a long life May all your holy wishes be fullfilled immediately May the teachings of the Drukpa Lineage...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 825,763
Số người trực tuyến: