Ba mươi bảy phẩm Bồ Tát hạnh (mp3) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Ba mươi bảy phẩm Bồ Tát hạnh (mp3)

1016
09/07/2016 - 22:52

BẬC TOÀN TRI TÔN QUÝ ĐỨC PHÁP VƯƠNG GYALWANG DRUKPA
 
Drukpa Việt Nam xin chia sẻ tới quý vị Phật tử và chư Thiện hữu file mp3: BA BẢY PHẨM BỒ TÁT HẠNH
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,069,051
Số người trực tuyến: