Nhập môn Kim Cương Thừa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Nhập môn Kim Cương Thừa

Tin tức cập nhật mỗi ngày
243
Pháp Thí thân Bát Nhã Ba La mật, tên gọi là Sengey Tsewa, trong đó Sengey có nghĩa là Sư tử, Tsewa là chơi đùa – trò chơi cùng sư tử. Bạn đang chơi đùa cùng với Đại Thủ Ấn. Đại Thủ Ấn thực sự là siêu việt, nhiệm màu, là trí tuệ và tâm linh, được hiển bày trong toàn bộ pháp vũ...
747
Trong cuộc sống, nếu thiếu vắng trí tuệ, tâm ta sẽ tăm tối vô minh. Do vô minh che lấp, chúng ta tạo vô số nghiệp bất thiện, nghiệp lực này tiếp đến đẩy ta đắm chìm trong luân hồi đau khổ. Cúng dàng đèn chính là pháp thực hành cúng dàng trí tuệ lên mười phương chư Phật. Nương trí tuệ Phật chiếu...
4 868
Chân ngôn hay âm thanh thanh tịnh có tầm quan trọng đặc biệt trong truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa.  Bản thân thừa này còn được gọi là Mantra hay Chân ngôn thừa. Trong tiếng Phạn, từ “Man” là “suy nghĩ”, và từ “Tra” có nghĩa là “giải phóng bản thân khỏi thế giới vật chất”.Việc kết hợp...
159
Phần 5: Nếu ác nghiệp khiến chúng ta đổ bệnh thì việc tích lũy thiện nghiệp có thể chữa lành chính bệnh đó   Không có ai trên đời này muốn bị ốm đau. Vì thế, tôi luôn mong muốn được chia sẻ với mọi người về giáo pháp chữa lành của Đức Phật Dược Sư. Có một thực tế là, dù bệnh tật là...
212
Phần 3: Ba loại năng lượng duy trì đời sống của chúng ta Khi được tái sinh vào cõi người, chúng ta sinh ra với cuộc sống hữu hạn và đời sống đó có thể bị những chướng ngại làm cản trở hoặc gián đoạn. Đó chính là do nghiệp lực đã khiến chúng ta sinh vào cõi người với những điều kiện giới hạn nhất...
2 927
Tất cả giáo pháp của Đạo Phật, cho dù thuộc tông phái nào, đều tập trung chủ yếu vào trí tuệ nhằm chiến thắng vô minh, vì vô minh là nguồn gốc tạo ra đau khổ. Trong Tứ Diệu Đế, chính kiến là yếu tố đầu tiên của con đường Bát Chính Đạo dẫn đến đoạn tuyệt khổ đau. Trong Mười hai nhân duyên, chấm dứt...
1 688
Động cơ đúng đắn trên con đường thực hành   Có người đặt ra câu hỏi: “Tại sao tôi lại phải bi mẫn? Tại sao tôi lại phải yêu thương chúng sinh khi chẳng có gì cả, chẳng phải vạn pháp đều là Không?” Đây là câu hỏi xuất phát từ sự vô minh, là lời viện cớ của người thiếu tình bi mẫn với chúng...
155
Phần 2: Sự liên hệ qua lại giữa thân và tâm Bây giờ, có hai khía cạnh khi bàn về việc tịnh hóa nguyên nhân thông qua pháp thực hành Phật Dược Sư. Khía cạnh thứ nhất, sở dĩ chúng ta bị bệnh tật ốm đau là do tổng hợp những nhân duyên, các bất thiện nghiệp mình đã tạo tác trong quá khứ. Chẳng hạn...
5 195
Trong Phật giáo Kim cương thừa, Bản tôn là khía cạnh phương tiện của Phật tính, thì Không hành mẫu - Dakini là khía cạnh trí tuệ. Bởi trí tuệ là năng lượng Mẫu tính nên Dakini thường được diễn tả trong hình tướng Phật Mẫu. Thuật ngữ ‘Dakini’ xuất phát từ tiếng Phạn, từ tiếng Tạng tương đương là...
178
Phần 11: Luôn nhớ niệm tới Đức Phật Dược Sư, tịnh hóa các ác nghiệp của bản thân, phát khởi tâm từ bi tới mọi chúng sinh và hồi hướng công đức Tôi xin được nhắc lại một lần nữa – có ba điều tối quan trọng mà bạn cần ghi nhớ khi thực hành pháp Phật Dược Sư. Thứ nhất, bạn cần luôn nhớ niệm tới...
36
Phần 10: Tâm từ bi hướng đến tha nhân giúp cân bằng những xúc tình của bản thân  Lợi ích đầu tiên của thực hành tâm từ bi là giúp chúng ta tích lũy được vô lượng công đức. Lợi ích to lớn khác mà thực hành này đem lại là giúp tâm trở nên mạnh mẽ hơn, cân bằng hơn trước các xúc tình. Các bác...
25
Phần 9: Trưởng dưỡng tâm từ bi không chỉ vì bản thân mà vì lợi ích hết thảy chúng sinh hữu tình nhờ thực hành Pháp tu Phật Dược Sư Pháp tu Phật Dược Sư chủ yếu có ba phần: phần đầu là quán tưởng về Đức Phật Dược Sư, phần thứ hai là thực hành tịnh hóa, và thứ ba là trưởng dưỡng tâm từ bi. Thực...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,917,681
Số người trực tuyến: