Diệu dụng của tâm Đại bi Quan Âm giúp hóa giải ách nạn | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Diệu dụng của tâm Đại bi Quan Âm giúp hóa giải ách nạn

3860
02/10/2023 - 16:55

Tâm Đại bi là cội nguồn tinh túy để dẫn dắt chúng sinh tiến đến giác ngộ tối thượng. Với Tâm Đại bi nhằm giúp chúng sinh nắm vững mọi phương tiện thiện xảo trong khi tu hành Bồ đề hạnh, Đức Quan Âm đã hiển thị uy lực của Tam Muội Như Huyễn Kim Cương để tự trang nghiêm thân và tế độ muôn loài hữu tình:

Cứu độ bằng Pháp Như Ý Thắng Thượng

Nếu người nào lễ bái cúng dàng Đức Quan Âm Bồ tát thì: cầu con trai được con trai có đầy đủ phúc tuệ; cầu con gái được con gái xinh đẹp hiền lành, ai thấy cũng mến yêu; được phúc đức ngang bằng với phúc đức lễ bái cúng dàng, thụ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ tát.

Cứu độ bằng Pháp Cát Tường Tự Tại

Nếu người nào trì niệm danh hiệu của Đức Quan Âm thì: Vào lửa, lửa chẳng thể đốt cháy được; bị nước cuốn trôi, liền đến chỗ cạn; đi thuyền giữa đại dương tìm châu báu, gặp gió bão đánh dạt vào nước của Quỷ La Sát, thì được thoát nạn La Sát; sắp bị đánh chém thì dao gậy của kẻ ấy liền gãy nát không phạm vào thân được; nếu bị xiềng xích, gông cùm thì xiềng gông đều tan rã; không bị Quỷ Dạ Xoa, La Sát, Cưu Bàn Trà, Tỳ Xá Già, Phú Đan Na làm hại; đi buôn lạc vào nơi hiểm trở gặp giặc cướp đầy rẫy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thì liền được thoát khỏi và không sợ hãi.

Cứu độ bằng Pháp Kiên Cố Dũng Mãnh Thù Thắng

Nếu người nào còn nhiều tham sân si mà trì niệm hồng danh Quán Thế Âm thì sẽ tịnh hóa được Tam độc. Bậc thực hành Bồ tát hạnh cần biết kiên nhẫn, cam chịu lao nhọc lâu dài, khéo tùy duyên, thuận theo các chúng sinh cương cường ngang ngược mà uốn nắn họ đi vào đường chân chính, nghĩa là phải dùng đức tính nhẫn nhục để viên mãn sự cứu độ. Đấy chính là sức mạnh kiên cố thù thắng của Đức Quan Âm. Nay muốn dứt trừ tham sân si, chúng ta cũng phải có sức kiên nhẫn bền bỉ tu trì Giới, Định, Tuệ để dập tắt Tam độc mà chứng quả giải thoát.

Cứu độ bằng cách rưới nước Cam Lồ Bất Tử

Đây là thứ nước trong mát và thơm ngọt giúp cho người đang khát khô cổ được mát mẻ an lành. Trong Đạo Phật, cam lộ tượng trưng cho nguồn an lạc vô biên và hay được ví cho dòng sống an vui tối thượng của các cõi Phật thanh tịnh. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có ghi rằng: “Nếu người nào tu theo pháp quán tưởng “Sắc chân thật” của Quan Âm Bồ tát thì không gặp các điều tai họa, trừ sạch hết các nghiệp chướng và dứt hết những tội trong đường sinh tử ở vô số kiếp. Một khi thành tựu pháp quán này thì người tu tập sẽ không còn thọ sinh ở trong bào thai nữa, lại thường đi dạo chơi khắp các cõi nước thanh tịnh nhiệm màu của chư Phật mười phương”.

Cứu độ bằng cách hiện ra Ứng Thân

Tuỳ theo căn tính của người tu học, Quán Thế Âm Bồ tát hiện ra với một trong 32 Ứng thân để giúp cho người ấy mau chóng xa lìa khổ não, giác ngộ được Trí Giác Thanh Tịnh.  

Đây là những năng lực vô úy được cảm ứng khi chúng sinh thành tâm niệm danh hiệu của Ngài, là những diệu dụng của tâm Đại từ bi mà Đức Quan Âm dùng để hóa giải ách nạn, ban phát ân phúc gia trì cho những chúng sinh có lòng thâm tín đối với Ngài.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,069,028
Số người trực tuyến: