Thực hành Sengey Tsewa - Hòa nhập với Tự tính của chính mình | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thực hành Sengey Tsewa - Hòa nhập với Tự tính của chính mình

743
04/12/2023 - 20:30

Pháp Thí thân Bát Nhã Ba La mật, tên gọi là Sengey Tsewa, trong đó Sengey có nghĩa là Sư tử, Tsewa là chơi đùa – trò chơi cùng sư tử. Bạn đang chơi đùa cùng với Đại Thủ Ấn. Đại Thủ Ấn thực sự là siêu việt, nhiệm màu, là trí tuệ và tâm linh, được hiển bày trong toàn bộ pháp vũ trụ.

Chúng ta hành giả, chúng ta kết nối với Đại Vũ trụ một cách dễ dàng như trong một trò chơi. Cũng giống như tên gọi của pháp thực hành này, chúng ta kết nối với thiên nhiên, nhưng đồng thời chúng ta cần hiểu rằng điều đó giống như chúng ta đang chơi một trò chơi. Chúng ta cảm thấy vui vẻ, thú vị trong sự kết nối với thiên nhiên. 

Như vậy, điều này có nghĩa là, thông qua sự thực hành pháp Sengey Tsewa, chúng ta từ từ trưởng dưỡng sự hiểu biết về tự tính chính chúng ta. Chúng ta sẽ đạt được sự hiểu biết ban sơ nhất, về tự tính của chính mình. 

Điều đó rất quan trọng. Chúng ta là con người, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có một cái đầu, có hai chân, hai tay và hai mắt. Những thứ đó đại diện cho con người. Nhưng đó là cách rất hời hợt để mô tả và không xác định được bản chất. Thế nhưng chúng ta lại dễ dàng chấp nhận sự mô tả đó, cảm thấy như vậy là ổn, giống như cách chúng ta dễ dàng chấp nhận gọi bất cứ thứ gì có thể đi trên hai chân thì được coi là người. Song đó chỉ là cách thông thường nhất mà người ta quen dùng để nhận định con người, chỉ cần có thể đi trên hai chân thì coi như là người. Song thực sự nếu dừng lại ở đó thì quá hơi hợt, đó chỉ là sự mô tả và nhận diện theo cách bên ngoài, còn về bản chất, sâu thẳm bên trong, bạn cần phải nhiều đó chưa phải là tất cả. 

Đó không phải là đặc điểm, không phải là cách đúng đắn để nhận diện chính bạn, bởi vì thực sự bạn có bản chất, chúng ta gọi là tự tính, theo cách gọi trong Phật pháp, hay còn gọi là Phật tính. Nhưng đó chỉ là cách gọi, nếu bạn không theo Đạo Phật, bạn có thể không gọi là Phật tính, bạn chỉ cần gọi là tự tính, tự tính của bạn, tự tính của tôi. Điều đó đúng với mọi đối tượng, tự tính của con người hay tự tính của thiên nhiên, của loài vật, bất kể chúng sinh nào cũng đều có tự tính, đôi khi người ta có thể gọi là tính không. Và chúng ta chơi đùa với tự tính ấy.  

Chơi đùa theo nghĩa chúng ta hòa nhập với tự tính ấy, kết nối với tự tính. Chúng ta kết nối, ôm ấp, yêu thương, hòa nhập, đùa vui, nhảy múa cùng với tự tính ấy. Đó là cuộc sống hằng ngày. Chúng ta làm mọi thứ cùng với nó. Vì vậy, đó là một niềm vui. Bạn có thể gọi nó là niềm vui từ quan điểm của Kim cương thừa, mức độ hiểu biết Mật thừa cao hơn. Chúng ta cùng nhảy múa, cùng ca hát, cùng ôm hôn, cùng hòa nhập. Đó là ý nghĩa của Pháp Sengey Tsewa. Đó là chúng ta đang hòa nhập, chúng ta đang ôm, chúng ta đang sống với tự tính. 

(Trích khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Hongkong, 2018)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,027,502
Số người trực tuyến: