Khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Hongkong, 2018 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Hongkong, 2018

Tin tức cập nhật mỗi ngày
1 151
Ngày nay, với phương tiện truyền thông xã hội, với thư viện, bạn chỉ cần đi mua sách để tự học, và sau đó nếu bạn đủ thông minh, có thể bạn sẽ hiểu mọi thứ, tự biết mình phải làm gì, phải thực hành như thế nào. Nhưng đó không phải là trí tuệ, điều mà chúng ta chỉ có được nhờ...
818
Pháp Thí thân Bát Nhã Ba La mật, tên gọi là Sengey Tsewa, trong đó Sengey có nghĩa là Sư tử, Tsewa là chơi đùa – trò chơi cùng sư tử. Bạn đang chơi đùa cùng với Đại Thủ Ấn. Đại Thủ Ấn thực sự là siêu việt, nhiệm màu, là trí tuệ và tâm linh, được hiển bày trong toàn bộ pháp vũ...
285
Tình yêu thương không những là trí tuệ mà còn thực sự cần được trưởng dưỡng. Làm thế nào để bạn phát triển tình yêu thương hơn nữa và đưa nó vào hành động? Đó là điều rất quan trọng. Trí tuệ nếu không có hành động thì dường như không có ý nghĩa nhiều. Vì vậy, tôi luôn nói rằng nó phải thực sự...
231
Khi chúng ta nói về Đại Toàn thiện, hay Đại Thủ Ấn, sẽ không thể thực hành và thành tựu nếu không trưởng dưỡng lòng từ bi, không có tình yêu thương. Điều này rất quan trọng. Không có Bồ Đề tâm, chúng ta sẽ không thể phát triển hiểu biết về Đại Thủ Ấn trong Kim Cương thừa. Trưởng dưỡng...
250
Toàn bộ giáo pháp của Đức Phật đều là Sống để Yêu thương. Thật ra, không có nhiều sự khác biệt giữa Sống để Yêu thương và thực hành Phật pháp. Thật không may, chúng ta phải tách rời hai điều này, bởi vì chúng ta không thực sự biết làm thế nào để kết hợp hai điều này với nhau cùng một lúc. Chư...
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,069,031
Số người trực tuyến: