Thực hành trực tiếp và gián tiếp mang lại lợi ích cho người khác | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thực hành trực tiếp và gián tiếp mang lại lợi ích cho người khác

268
26/04/2022 - 19:22

Tình yêu thương không những là trí tuệ mà còn thực sự cần được trưởng dưỡng. Làm thế nào để bạn phát triển tình yêu thương hơn nữa và đưa nó vào hành động? Đó là điều rất quan trọng. Trí tuệ nếu không có hành động thì dường như không có ý nghĩa nhiều. Vì vậy, tôi luôn nói rằng nó phải thực sự đi vào hành động.

Bạn biết đấy, hiện giờ chúng ta đang trong thời mạt pháp. Có rất nhiều các pháp thực hành khác nhau như trì chân ngôn, niệm Phật, tụng nghi quỹ, có đến hàng ngàn câu chân ngôn khác nhau, rồi còn lễ lạy, hành hương triều bái thánh địa…. Không có gì cần bàn cãi, rõ ràng đó là hành động.

Nhưng đồng thời, tôi vẫn sẽ luôn nhấn mạnh tới những hành động theo nghĩa khác; đó là những việc làm có thể trực tiếp mang lại lợi ích cho mọi người, trực tiếp giúp đỡ những người xung quanh. Đây mới chính là những hành động mà tôi muốn đề cập đến, khi nói về sự thực hành trưởng dưỡng Bồ Đề tâm.

Nói như vậy không có nghĩa chúng ta bác bỏ rằng những việc làm khác sẽ không giúp trưởng dưỡng Bồ Đề tâm. Song thực hành Bồ Đề tâm bằng những hành động thiết thực, trực tiếp giúp đỡ người khác.Sự thực hành thiết thực ấy sẽ giúp bạn tăng trưởng Bồ Đề tâm, đồng thời trưởng dưỡng tâm an lạc trong bạn. Còn các phương tiện thực hành khác, như trì chân ngôn, nhập thất, sẽ giúp bạn trưởng dưỡng tâm chính niệm và trau dồi định lực.

Tất nhiên, điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến bạn và gián tiếp tới những người khác. Nhưng nếu việc bạn làm không mang lại lợi ích gì cho người khác, thì cần thận trọng vì sẽ rất dễ sai lệch, sa hầm sụt hố. Như vậy, hành động mà tôi muốn nhấn mạnh tới ở đây, chính là Sống để Yêu thương, theo nghĩa phải phụng sự lợi ích của mọi người, chứ không phải chỉ tốt cho riêng bạn.

Bởi vậy nên tôi luôn thỉnh cầu đệ tử của tôi phải bước ra ngoài, phải tiếp xúc với mọi người, với chúng sinh, đặc biệt là những chúng sinh tha thiết mong cầu được trợ duyên. Cần phải hành động vì môi trường tự nhiên đang vô cùng cần tới sự giúp đỡ của chúng ta. Bạn biết đấy, thiên nhiên đang nguy cấp, đang bị tàn phá, tận diệt. Nếu cứ để mặc như vậy, rồi sẽ đến một ngày tận thế. Nguồn nước đang bị ô nhiễm trầm trọng, mọi loài bị dịch bệnh hoành hành, có thể nói giống như thiên nhiên đang chết dần. Chúng ta cần giúp đỡ thiên nhiên, cho dù là việc nhỏ như bạn chỉ cần trồng một cái cây trong vườn của bạn. Đó đã là một đóng góp lớn.

Bạn có thể trực tiếp giúp đỡ người khác như tới các trung tâm dưỡng lão để giúp đỡ những người già, hoặc chăm sóc trẻ em, giúp đỡ các em học hành, thuốc men hay bất cứ thứ gì, dù chỉ là một viên thuốc nhỏ cũng là đủ rồi.

Vì vậy, đó là loại hành động trực tiếp giúp đỡ người khác, nhưng gián tiếp mang lại lợi ích cho chính mình. Còn những việc như nhập thất, hành hương triều bái thánh địa, hay thực hành thiền định, tụng nghi quỹ, đều là những việc trực tiếp giúp bạn và gián tiếp giúp đỡ người khác.

Đó là hai loại hành động khác nhau. Cả hai đều rất tốt. Tôi không có ý nói việc này tốt, việc kia không nên. Không có gì mâu thuẫn cần phải tranh luận ở đây. Bạn cần thực hành không phải chỉ một trong hai, mà là cả hai loại hành động.

Đối với cấp độ thực hành như hiện giờ, chúng ta thực sự cần hiểu mình đang ở đâu, đang cần làm gì và cần tập trung vào điều gì, không nên nhầm lẫn hay tranh luận, bàn cãi gì. Có nhiều người thường hay sa đà vào những tranh cãi vô bổ, trong khi điều cần thiết và đơn giản nhất là chúng ta nên thực hiện hai việc này, hành động trực tiếp giúp đỡ người khác và gián tiếp giúp bạn, hoặc hành động trực tiếp giúp bạn và gián tiếp giúp đỡ người khác. Chúng ta không cần phải tranh luận.

(Trích khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Hongkong, 2018)

 
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,917,752
Số người trực tuyến: