Ý nghĩa cúng dàng đèn, sự hợp nhất của trí tuệ và hành động lợi tha | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Ý nghĩa cúng dàng đèn, sự hợp nhất của trí tuệ và hành động lợi tha

882
27/07/2023 - 18:56
Trong cuộc sống, nếu thiếu vắng trí tuệ, tâm ta sẽ tăm tối vô minh. Do vô minh che lấp, chúng ta tạo vô số nghiệp bất thiện, nghiệp lực này tiếp đến đẩy ta đắm chìm trong luân hồi đau khổ.

Cúng dàng đèn chính là pháp thực hành cúng dàng trí tuệ lên mười phương chư Phật. Nương trí tuệ Phật chiếu soi, chúng ta trưởng dưỡng được trí tuệ nội chứng để quán chiếu hành động của mình, từ đó có thể chuyển hóa nghiệp bản thân, tìm về cội nguồn của chân hạnh phúc.

 
(Chư Ni Truyền thừa Drukpa trong khoá lễ cầu nguyện Đức Pháp Vương Trường thọ tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, năm 2022)
 
Khi thực hành cúng dàng đèn, chúng ta giữ bàn tay phải dựng thẳng đương tâm, bàn tay trái dâng đèn ngang tầm tay phải. Tay trái chúng ta tượng trưng cho trí tuệ còn tay phải nêu biểu các thiện hạnh lợi ích hữu tình. Hai bàn tay chắp lại tượng trưng cho sự hợp nhất giữa trí tuệ và hành động lợi tha. Trên thực tế, tất cả chúng ta đều cần tới sự hợp nhất của từ bi và trí tuệ. Chúng ta có thể học biết nhiều điều, nhưng kiến thức không được hiện thực hóa thành thiện hạnh tốt lành sẽ trở nên khô cằn, vô nghĩa. Ngược lại, việc làm công tác từ thiện xã hội không kết hợp với trí tuệ hiểu biết sẽ khiến hành động dễ dàng bị dẫn dắt bởi tham ái, vô minh. Động cơ như vậy chỉ gieo thêm nhân luân hồi sinh tử, không giúp ta tích lũy công đức, trí tuệ để thực sự lợi ích bản thân và hữu tình.
 

Việc hợp nhất trí tuệ và hành động có ý nghĩa ngay trong thực hành Phật Pháp. Nếu hành giả chỉ  thực hiện nghi lễ một cách máy móc, hình thức mà không hiểu rõ nội dung ý nghĩa đích thực của sự thực hành Pháp thì hành động đó cũng không đem lại lợi ích gì.

Khi dâng đèn cúng Phật, chúng ta hãy quán tưởng điều này không chỉ giúp khai mở trí tuệ bản lai. Chúng ta cúng dàng đèn với tâm tha thiết, nguyện cầu ánh sáng trí tuệ ấy sẽ khai mở dẫn dắt tất cả mọi người, tất cả chúng sinh thoát vô minh tăm tối tìm về chân hạnh phúc. Sau đó, hãy hồi hướng trọn vẹn công đức tích luỹ từ vô thuỷ kiếp, từ sự thực hành cúng dàng này tới hết thảy hữu tình, cầu nguyện khắp pháp giới chúng sinh đều được ánh sáng trí tuệ soi đường dẫn lối, biết sống và thực hành những thiện hạnh hướng tới lợi ích tất cả hữu tình. 

(Trích Khai thị của Đức Pháp Vương tại Singapore tháng 04.2015)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,027,441
Số người trực tuyến: