Bốn Khía cạnh về Nghiệp | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bốn Khía cạnh về Nghiệp

829
11/12/2017 - 08:00
Nghiệp là quy luật vũ trụ áp dụng cho tất cả mọi người, mọi loài dù cho chúng sinh có biết và có tin vào nghiệp hay không. Sự tồn tại quy luật nghiệp không phủ định năng lực của lý trí. Những ai không ý thức được quy luật nghiệp sẽ không có tự do lý trí bởi họ không biết đâu là nguyên nhân dẫn đến quả báo tốt và xấu. Ngược lại, những ai hiểu biết về quy luật nghiệp lại tự do hành động theo cách để có được hạnh phúc như họ mong muốn và tránh những đau khổ bất như ý. Chúng ta thực sự là chủ nhân và phải chịu trách nhiệm về những hành vi và trải nghiệm của chính mình chứ không bị lệ thuộc vào một đấng siêu nhiên bên ngoài, người hoặc hoàn cảnh nào tạo ra cả! 
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,069,038
Số người trực tuyến: