Đại lễ cầu an Đầu xuân Đinh Dậu 2017 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đại lễ cầu an Đầu xuân Đinh Dậu 2017

467
07/02/2017 - 08:31
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc)
Nam mô đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật!
Kính thưa Quý quan khách cùng chư Phật tử thiện hữu gần xa!

Nhân dịp đầu Xuân năm mới, Nhà Chùa tổ chức Đại lễ Cầu an Namgyalma (Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu). Đây là một trong các Pháp môn thậm thâm tối thượng – là trí ấn của tất cả Như Lai. Nếu ai phát tâm tụng trì chân ngôn này, hiện đời tội diệt phúc sinh, vị lai sẽ được mười phương chư Phật thọ ký. Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu là một trong ba “Bản tôn Trường thọ”. Tu Pháp này giúp tăng trưởng phước tuệ, thọ mạng diên trường, thành tựu viên mãn hết thảy tâm nguyện thế gian và xuất thế gian, tốc đạt Phật quả.

Đại lễ Cầu an sẽ được tổ chức vào:
Chủ Nhật, ngày 23 tháng 01 năm Đinh Dậu (tức ngày 19/02/2017 DL)
Tại: Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc)
Thời gian: 8h30 sáng đến 17h30 chiều cùng ngày
 
 
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
- Sáng 8h – 11h: 
+ Tụng kinh Sám hối Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp
+ Khóa lễ Phóng sinh
+ 12h: Chư Ni và các Phật tử Ngọ trai
- Chiều 13h30 – 17h30: 
+ Khóa lễ cúng dường Bản tôn Tôn Thắng Phật Mẫu Namgyalma
+ Cúng dường hoa đăng: 1000 ngọn đèn bơ
+ Cúng dường Tam Bảo, Tam Căn bản (1000 lần)
+ Tuyên sớ cầu an – Hóa sớ (đăng ký ghi phương danh trước)
+ Hồi hướng – phục nguyện – Tam tự quy – Phụng tống Hộ Pháp 
Xin trân trọng kính mời Quý Phật tử bớt chút thời gian đến tham dự Đại Lễ Cầu an cùng Ni chúng tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên. Nguyện đem công đức thù thắng này cầu nguyện Phật pháp trường tồn, nhân dân an lạc, mưa hòa gió thuận, pháp giới chúng sinh sớm thoát khổ ái, đồng lên bờ giác.
Kính chúc các Phật tử năm mới tràn đầy an lạc, cát tường như ý!
 
 

Để biết thêm chi tiết, Quý Phật tử hoan hỷ liên hệ theo số điện thoại: 0983.827.963/ 0975.163.820
Email: taythienthanglong@gmail.com
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,836,870
Số người trực tuyến: