Đại Lễ Kỷ niệm ngày Đức Phật Quan Âm Đản Sinh | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đại Lễ Kỷ niệm ngày Đức Phật Quan Âm Đản Sinh

448
22/03/2016 - 13:13
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
Trong tất cả chư Phật, chư Bồ tát, Đức Quan Âm là Đức Phật siêu đẳng, ngời sáng, lừng danh với tinh thần vô úy cứu khổ cứu nạn. Ngài là hiện thân từ bi của mười phương chư Phật, với bản nguyện khai mở, hiển lộ Bồ đề tâm và công đức đại bi sẵn có nơi tâm tất cả hữu tình. Với bản nguyện này, Ngài đã từ chối thể nhập Niết bàn thanh tịnh để hiện thân trong luân hồi khổ não cứu độ chúng sinh. Chính vì Ngài có nhân duyên rất thâm thiết với chúng sinh trong cõi Sa bà, nên thế gian tôn kính Ngài là biểu tượng tối cao của tâm đại từ đại bi. Thệ nguyện của đức Quan Âm là tùy loại ứng hiện thân tế độ tất cả chúng sinh. Trong Kinh dạy rằng: “Nếu chúng sinh khổ não biết nhất tâm trì tụng Chân ngôn và niệm hồng danh đức Quan Âm, tức thời Quán sát âm thanh liền được giải thoát”.

Chư Ni chùa Tây Thiên sẽ cử hành Đại Lễ Kỷ niệm ngày Đức Phật Quan Âm Đản sinh vào hồi 19h, ngày Chủ nhật 27/03 (Dương Lịch) tức ngày 19/02 (Âm Lịch). Xin trân trọng kính mời quý Phật tử và Thiện hữu gần xa tham dự Khóa lễ để cùng tích lũy công đức, tiêu trừ nghiệp chướng không chỉ cho bản thân mình mà còn cho vô lượng chúng sinh hữu tình đang lặn ngụp trong luân hồi đau khổ.
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,027,477
Số người trực tuyến: