Đại pháp hội Sáu Sức Trang Hoàng Naropa 2016 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đại pháp hội Sáu Sức Trang Hoàng Naropa 2016

1614
17/12/2015 - 16:08
Đại Bảo Tháp Naropa, Ladakh, Ấn Độ
Xem lại những hình ảnh về Pháp hội Naropa tại đây: http://phaphoinaropa.drukpavietnam.org
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,837,046
Số người trực tuyến: