Đức Pháp Vương khai thị: Cầu siêu hương linh vãng sinh Tịnh độ | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đức Pháp Vương khai thị: Cầu siêu hương linh vãng sinh Tịnh độ

1029
27/08/2017 - 12:40

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán thấy chúng sinh đời mạt pháp đa số là những hàng hạ căn, đầy rẫy phiền não, phước mỏng nghiệp dày. Với lòng từ bi vô hạn, Ngài đã thuyết giảng về cảnh giới Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, để cho chúng sinh nương nơi tha lực bản nguyện của Đức Phật A Di Đà mà được đới nghiệp vãng sinh.

Theo lời đức Phật Thích Ca chỉ dạy trong kinh A Di Đà, cách thế giới Sa Bà của chúng ta 10 muôn ức cõi Phật về hướng Tây rất xa, có một thế giới tên là Cực Lạc, Đức Phật giáo chủ cõi đó là Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp độ sinh. Tuy là một vị Phật giáo chủ thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng vì thương xót chúng sinh ở cõi Sa Bà nên Ngài từng phát đại nguyện rằng những ai có duyên với Ngài phát lòng tha thiết tu học và niệm danh hiệu của Ngài thì đều được sớm giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi đau khổ.

Chúng tôi xin gửi tới Quý vị bài giảng pháp của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa XII về ý nghĩa của việc cầu siêu cho chư hương linh được vãng sinh về cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà.

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,068,893
Số người trực tuyến: