Kính mừng Sinh nhật Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, bậc Thượng Sư tôn quý! | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Kính mừng Sinh nhật Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, bậc Thượng Sư tôn quý!

1346
14/02/2019 - 14:03
Kính mừng Sinh nhật Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, bậc Thượng Sư tôn quý!
Nguyện cầu Ngài trụ thế dài lâu vì lợi ích hết thảy chúng hữu tình!


Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,057,427
Số người trực tuyến: