PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM CẦU NGUYỆN QUỐC THÁI DÂN AN 2017 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM CẦU NGUYỆN QUỐC THÁI DÂN AN 2017

633
22/02/2017 - 21:19
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc)

Cùng phát Bồ đề tâm, tích lũy công đức, trưởng dưỡng trí tuệ, tình yêu thương, lòng bi mẫn với việc tham gia Pháp hội Đại Bi Quan Âm cầu nguyện Quốc thái dân an, mang tới vô lượng cát tường, bình an, hạnh phúc, thịnh vượng cho đất nước và hữu tình tại Việt Nam, giúp viên mãn các tâm nguyện của bản thân và gia đình trong năm mới 2017.

Khai đàn đầu tháng 11 â.l Bính Thân, Tạ đàn vào khóa Đại lễ ngày vía Đức Phật Quan Âm 19.2 â.l Đinh Dậu (tức 16/03 - 19/03/2017) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.

 

Quý Phật tử tham dự Pháp Hội Đại Bi Quan  Âm Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An 2017 sẽ thực hành trì tụng Chân ngôn Quan Âm bằng phương pháp trì Tháp. Trong quan kiến Đạo Phật, Bảo Tháp là sự hiển bày Tâm Giác ngộ, Chân ngôn Quan Âm là Khẩu Giác Ngộ, Đức Quan Âm ứng với Thân Giác Ngộ. Thực hành trì Tháp, sự hợp nhất của Thân, Khẩu, Ý Giác ngộ là Pháp môn tích lũy công đức trí tuệ vô cùng thù thắng.

 

Mật điển dạy rằng: "Việc trì chân ngôn OM MANI PADME HUNG giúp hành giả tiêu trừ tất cả nghiệp xấu, khổ đau, không đọa lạc tam đồ ác thú, cuộc sống đạt hạnh phúc bình an, lâm chung được vãng sinh Tịnh độ". Về việc trì Tháp, Đức Phật cũng từng dạy: "Ai có tâm nguyện cầu trường thọ, công danh sự nghiệp, tịnh trừ chướng ngại có thể họa hình Tháp trên giấy, điểm dấu lên trên Tháp để trì tụng cho đủ Pháp số thành tựu. Khi đó, tất cả tâm nguyện thế gian và xuất thế gian hướng đến giải thoát giác ngộ sẽ đều thành tựu viên mãn!".

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,837,044
Số người trực tuyến: