Phát nguyện - Hồi hướng | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Phát nguyện - Hồi hướng

762
06/06/2010 - 00:00

Phát nguyện - Hồi hướng

Phát nguyện và Hồi hướng là các mục mở đầu và kết thúc quan trọng của các pháp tu trì, tuy nhiên nội dung Phát nguyện và Hồi hướng như thế nào để tăng trưởng công đức và giúp hành giả tu tập thêm tinh tấn là điều mà nhiều đạo hữu mới bắt đầu thực hành pháp môn truyền thừa Drukpa chưa được hướng dẫn cụ thể. Drukpa Việt Nam xin được giới thiệu các file âm thanh tụng các bài nói trên tới Quý Phật tử và thiện hữu tri thức gần xa có nhân duyên tu tập theo Truyền thừa Drukpa để quý vị cùng tham khảo. 

Kính chúc tinh tấn, cát tường !

File âm thanh

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,069,043
Số người trực tuyến: