[ Thông Bạch ] Đại Pháp Hội Cầu An Đầu Xuân 2003 Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

[ Thông Bạch ] Đại Pháp Hội Cầu An Đầu Xuân 2003 Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

141
18/01/2023 - 14:49
Việt Nam

ĐẠI PHÁP HỘI CẦU AN ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO

ĐỨC GYALWANG DRUKPA

Và Tăng đoàn Phật Giáo Ấn Độ Truyền thừa Drukpa viếng thăm Việt Nam 

Thời gian: từ ngày 25/01 đến ngày 29/01/2023 

Drukpa Việt Nam xin trân trọng thông bạch chuyến viếng thăm Việt Nam đầu xuân Quý Mão của Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa.

Nhân chuyến viếng thăm đánh dấu mối Pháp duyên 15 năm với đất nước Việt Nam, trong ba ngày 6-8 Tết Quý Mão, Đức Gyalwang Drukpa - bậc được kính ngưỡng rộng khắp là Hóa thân Phật Quan Âm - sẽ cùng Tăng đoàn Truyền thừa Phật giáo Ấn Độ Drukpa trở lại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên trong Pháp Hội Đại Bi Quan Âm Đại Bảo Tháp để cử hành Đại Pháp Hội cầu an và các Đại lễ linh thiêng ban gia trì yểm tâm cho các công trình tâm linh trong khuôn viên Đại Bảo Tháp, và cầu an gia trì cho tất cả các Phật tử, du khách hành hương có phúc duyên tham dự. 

Trong Đại Pháp Hội này, nhiều hoạt động văn hóa, nghi lễ tâm linh theo truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa sẽ được Ngài và Tăng đoàn Truyền thừa cử hành như Đại lễ Cầu an, ban gia trì may mắn cát tường cho năm mới Quý Mão, Đại lễ Quán đỉnh (nghi lễ hướng dẫn và cho phép thực hành pháp tu) Thất Phật Dược Sư (bộ Phật chủ về chữa lành), Tam Bộ Phật Trường Thọ (bộ Phật chủ về sức khỏe và trường thọ), Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn và Ngũ Bộ Tài Bảo Thiên (bộ Phật chủ về tăng trưởng tình yêu thương và tài bảo thịnh vượng), Pháp hội gia trì Bách Bộ Hải Hội chư Phật Bản Tôn An Bình và Uy Mãnh (đem lại năng lực gia trì cho đời sống thịnh vượng, bình an và lợi ích giải thoát cho các hương linh).

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,027,492
Số người trực tuyến: