25/3/2018 - Pháp hội Đại Bi Quan Âm chùa Vĩnh Nghiêm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

25/3/2018 - Pháp hội Đại Bi Quan Âm chùa Vĩnh Nghiêm

1462
25/03/2018 - 20:52
Sáng 25/3, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã quang lâm chùa Vĩnh Nghiêm bắt đầu Pháp hội Đại Bi Quan Âm tại miền Nam. Sau khóa lễ Hỏa tịnh, Ngài đã trao truyền quán đỉnh Bản tôn Phật Vô Lượng Thọ. Hàng nghìn Phật tử đã thành kính thọ nhận quán đỉnh cũng như lắng nghe khai thị từ Đức Pháp Vương về việc bảo vệ môi trường, sống hòa hợp với tự nhiên, ...
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,992,514
Số người trực tuyến: