Pháp Hội Đại Bi Quan Âm tại Quan Âm Tu Viện 30/03/2018 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Pháp Hội Đại Bi Quan Âm tại Quan Âm Tu Viện 30/03/2018

909
04/04/2018 - 08:53
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa chủ trì Pháp hội cúng dàng Hỏa Tịnh cầu an, tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ; trao truyền Quán đỉnh Sengey Tsewa, vũ điệu triệu thỉnh Kim Cương Hộ Pháp Mahakala, cúng dàng đèn.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,044,078
Số người trực tuyến: