CẢM NIỆM ÂN SƯ | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

CẢM NIỆM ÂN SƯ

2247
03/06/2018 - 07:00

CẢM NIỆM ÂN SƯ
 

Mưa chiều khói nước đượm Hương Sơn
Văng vẳng di ngôn dạ chạnh buồn
Cảnh cũ người xưa bao kỷ niệm
Nhớ Thầy nhớ dáng Chúng Trung Tôn

 


 

Ơn giáo dưỡng sinh thành nên tuệ mạng
Nghĩa thầy trò muôn kiếp trả chưa xong
Mưa Kinh gió Pháp lời khuyên dạy
Ôm cả Ta bà cõi sắc không

 


Hiện thân giữa trốn bụi hồng
Ưng vô sở trụ tâm không não phiền
Tùy duyên hóa độ vô cầu
Làm Thầy mô phạm dẫn đầu chúng sinh

 


 

Nhớ Thầy một thủa ra đi
Danh thơm vẫn để thế gian muôn đời
Pháp thân lồng lồng tuyệt vời
Chiếu soi Pháp giới rạng ngời Chân như

                                                                                                                        

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,069,031
Số người trực tuyến: