Cầu nguyện Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa trường thọ | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Cầu nguyện Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa trường thọ

718
29/03/2021 - 10:43

Khắp đất trời nguyện cát tường trải khắp
Tâm chí thành triệu thỉnh Đức Thượng Sư
Bất khả phân Bản lai Phật nhân từ
Đấng Đại bi chủ của Mandala 

Chư Bản tôn uy mãnh hiền hoà
Ngài hiện thân vô số hình tướng
Duổi thuyền Từ rộng độ sinh linh
Vốn tự tính vẫn cùng chung một thể

Nguyện tự tính Kim cương bất biến
Mãi là nơi Ngài an trú hằng niên
Hải hội chư thắng giả mười phương 
Thiện phương tiện không thể tư lường

Không tỳ nhơ Khẩu giác ngộ vẹn tròn
Tựa vầng dương nở bừng vầng sen thắm
Đức Pháp Vương nghiêm tinh giới hạnh
Bậc giác ngộ chân như thực chứng

Nguyện như như an trụ hằng thường
Ban cát tường trải khắp muôn phương

Nguyện như như an trụ hằng thường
Ban cát tường trải khắp muôn phương 
Om mani padme hum
Dobichvan 7 năm 11 months

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,068,883
Số người trực tuyến: