Chư Tăng Ni Sơn Môn Tịnh Thất Tây Thiên Cung Đón Đức Drukpa Thuksey Rinpoche | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chư Tăng Ni Sơn Môn Tịnh Thất Tây Thiên Cung Đón Đức Drukpa Thuksey Rinpoche

216
20/03/2024 - 22:45
Chư tăng ni Sơn môn Tịnh Thất Tây Thiên cung đón Đức Drukpa Thuksey Rinpoche quang lâm trở lại nơi đây và chùa Phù Nghì sau 07 năm (kể từ năm 2017).

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,068,867
Số người trực tuyến: