Chư Tăng Ni và Phật tử Drukpa Việt Nam Kính mừng Sinh nhật Đức H.E Gyalwa Dokhampa - Ngày 28/03/2024 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chư Tăng Ni và Phật tử Drukpa Việt Nam Kính mừng Sinh nhật Đức H.E Gyalwa Dokhampa - Ngày 28/03/2024

123
31/03/2024 - 20:43
Chư Tăng Ni và Phật tử Drukpa Việt Nam Kính mừng Sinh nhật Đức H.E Gyalwa Dokhampa ngày 28/03/2024 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,068,893
Số người trực tuyến: