Những Hình Ảnh Đẹp Về Khóa Chuyên Tu Kim Cương Tát Đỏa Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên - 25/12/2023 - 02/01/2024 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Những Hình Ảnh Đẹp Về Khóa Chuyên Tu Kim Cương Tát Đỏa Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên - 25/12/2023 - 02/01/2024

63
06/01/2024 - 08:48
Drupa Việt Nam xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa chuyên tu Kim Cương Tát Đỏa của Phật tử Drukpa Việt Nam từ ngày 25/12/2023 - 02/01/2024. 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,992,512
Số người trực tuyến: