Những Hình Ảnh Đẹp về Khoá lễ Quán Đỉnh Đức Liên Hoa Sinh Trường Thọ - Ngày 11/03/2023 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Những Hình Ảnh Đẹp về Khoá lễ Quán Đỉnh Đức Liên Hoa Sinh Trường Thọ - Ngày 11/03/2023

50
11/03/2023 - 23:06

Ngày 11/3, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa và Đức Nhiếp Chính Vương Khamtak Rinpoche cùng tăng đoàn Truyền thừa Drukpa đã viếng thăm Quan Âm Tu Viện (Tp. Hồ Chí Minh) và cử hành Khoá lễ quán đỉnh pháp tu Liên Hoa Sinh Trường Thọ - mở đầu cho chuyến viếng thăm và cầu nguyện quốc thái dân an của Ngài từ ngày 11-19/3 tại miền Nam Việt Nam và 21/3-2/4 tại miền Bắc Việt Nam.

Drukpa Việt Nam xin gửi tới Quý vị những hình ảnh từ khoá lễ.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,837,069
Số người trực tuyến: