Những Hình Ảnh Đẹp Về Pháp Hội Cầu An Dược Sư Hoàng Tài Bảo Thiên - Ngày 15/03/2024 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Những Hình Ảnh Đẹp Về Pháp Hội Cầu An Dược Sư Hoàng Tài Bảo Thiên - Ngày 15/03/2024

33
16/03/2024 - 11:51
Drukpa Việt Nam xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Pháp hội Cầu An Dược Sư Hoàng Tài Bảo Thiên do Đức H.E Thuksey Rinpoche chủ trì trong ngày 15/03/2024.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,069,056
Số người trực tuyến: