Những Hình Ảnh Đẹp Về Pháp Hội Cầu An Dược Sư Hoàng Tài Bảo Thiên - Ngày 16/03/2024 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Những Hình Ảnh Đẹp Về Pháp Hội Cầu An Dược Sư Hoàng Tài Bảo Thiên - Ngày 16/03/2024

61
16/03/2024 - 22:46
Drukpa Việt Nam xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Pháp hội Cầu An Dược Sư Hoàng Tài Bảo Thiên do Đức H.E Thuksey Rinpoche chủ trì trong ngày 16/03/2024.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,069,047
Số người trực tuyến: