Những Hình Ảnh Về Lễ An Vị Đỉnh Tháp Trường Thọ Namgyelma Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên Ngày 05/02/2024. | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Những Hình Ảnh Về Lễ An Vị Đỉnh Tháp Trường Thọ Namgyelma Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên Ngày 05/02/2024.

31
07/02/2024 - 21:00
Drukpa Việt Nam xin gửi tới Quý vị những hình ảnh về Lễ an vị đỉnh Tháp Trường Thọ Namgyelma tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Vĩnh Phúc) diễn ra ngày 05/02/2024. 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,992,489
Số người trực tuyến: