Bài trắc nghiệm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bài trắc nghiệm

Câu hỏi 1 / 17

Sáu đạo luân hồi gồm những gì là sáu?

Địa ngục

Ngã quỷ

Súc sinh

A tu la

Trời

Người

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,917,745
Số người trực tuyến: