Bài trắc nghiệm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bài trắc nghiệm

Câu hỏi 1 / 17

Lục hoà gồm những gì?

Thân hoà

Khẩu hoà

Ý hoà

Lợi hoà

Giới hoà

Kiến hoà

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,992,363
Số người trực tuyến: