Bài trắc nghiệm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bài trắc nghiệm

Câu hỏi 1 / 17

Mười hai nhân duyên gồm những gì?

Vô minh

Hành

Thức

Danh sắc

Lục nhập

Xúc

Thụ

Ái

Thủ

Hữu

Sinh

Lão bệnh tử

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,044,074
Số người trực tuyến: