Phần trì tụng nghi quỹ Lục Độ Phật Mẫu Tara giản lược bằng Tiếng Việt | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Phần trì tụng nghi quỹ Lục Độ Phật Mẫu Tara giản lược bằng Tiếng Việt

2129
12/06/2014 - 00:00
Drukpa Việt Nam xin chia sẻ tới Quý Phật tử phần âm thanh trì tụng Nghi quỹ Lục Độ Phật Mẫu Tara giản lược bằng Tiếng Việt.


 


It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Bấm vào đây để tải file PDF

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,069,047
Số người trực tuyến: