[THÔNG BÁO] KHÓA TU DƯỢC SƯ CẦU AN - VIÊN MÃN TÂM NGUYỆN - NGÀY 26/07/2023 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

[THÔNG BÁO] KHÓA TU DƯỢC SƯ CẦU AN - VIÊN MÃN TÂM NGUYỆN - NGÀY 26/07/2023

26
21/07/2023 - 16:29

[THÔNG BÁO] KHÓA TU DƯỢC SƯ CẦU AN - VIÊN MÃN TÂM NGUYỆN - NGÀY 26/07/2023

Khóa tu "Đại Pháp Dược Sư Hiển - Mật Song Tu" - cầu an, viên mãn mọi tâm nguyện là pháp thực hành hoàn hảo với những nội dung thù thắng. Phật tử nên tham dự Khoá tu Dược Sư cầu an mỗi năm ít nhất 7 lần theo Pháp số của Đức Phật Dược Sư.

Khoá tu lần thứ 13 sẽ diễn ra trọn vẹn một ngày vào thứ 4 - ngày 26/07/2023 DL (là ngày vía Đức Phật Dược Sư theo lịch Kim Cương thừa) tại #ĐạiBảoThápMandalaTâyThiên 

Đặc biệt khoá tu lần này đại chúng sẽ cùng thực hành thành tựu pháp trì Chân ngôn 49 Bảo Tháp Như Ý Dược Sư!

CHƯƠNG TRÌNH 01 NGÀY (DỰ KIẾN)

1 - Cung rước Hải Hội Dược Sư Mandala: Công đức lớn nhất là đích thân chúng ta bước từng bước trên Mandala và công đức lại tăng lên cấp số nhân khi cùng vi nhiễu triệu thỉnh chư Phật, Bồ tát.

2 - Thiền âm thanh chân ngôn: thiền định trong tư thế đứng bằng cách nghe âm thanh Chân Ngôn Phật Dược Sư cảm nhận dòng âm thanh để chữa lành thân, khẩu và tâm bệnh của chúng ta

3 - Tụng Kinh Dược sư: Kinh nói về công đức bản nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

4 - Tụng kinh Bát Nhã

5 - Thiền định về hơi thở khí kinh mạch

6 - Hành trì Nghi quỹ Dược Sư Mật thừa, thực hành trì chân ngôn Đức Phật Dược Sư

7 - Đỉnh lễ 35 vị Phật

8 - Pháp hội cúng dường Ganachakra

9 - Tụng Kinh Phổ Hiền Quảng Nguyện Vương

10 - Kinh hành đường nhiễu Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

11 - Cúng dàng Đèn

Quý vị quan tâm và có mong muốn tham dự khoá tu đăng ký theo link sau (dự kiến dừng đăng ký vào lúc 14h00 ngày 25/07)

https://phattruongtho.gkcorp.com.vn/VisitorRegister/register/OTQ=

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,953,218
Số người trực tuyến: