[THÔNG BÁO] KHÓA TU DƯỢC SƯ LẦN THỨ 12 - NGÀY 26/06/2023 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

[THÔNG BÁO] KHÓA TU DƯỢC SƯ LẦN THỨ 12 - NGÀY 26/06/2023

35
25/06/2023 - 09:43

[THÔNG BÁO] KHÓA TU DƯỢC SƯ LẦN THỨ 12 - NGÀY 26/06/2023

Khóa tu này chính là "Đại Pháp Dược Sư Hiển - Mật Song Tu" - pháp thực hành hoàn hảo với những nội dung thù thắng. Phật tử nên tham dự mỗi năm ít nhất 7 khóa theo Pháp số của Đức Phật Dược Sư.

Khoá tu sẽ diễn ra trọn vẹn một ngày vào thứ 2 - ngày 26/06/2023 (là ngày vía Đức Phật Dược Sư theo lịch Kim Cương thừa)

CHƯƠNG TRÌNH (DỰ KIẾN)

1 - Dâng Lục cúng: pháp tu cúng dường giúp tích lũy rất nhiều công đức, Phật tử có thể đeo đồ hộ thân khi đi nhiễu để thêm phần lợi ích

2 - Thiền âm thanh chân ngôn: thiền định trong tư thế đứng bằng cách nghe âm thanh Chân Ngôn Phật Dược Sư cảm nhận dòng âm thanh để chữa lành thân, khẩu và tâm bệnh của chúng ta

3 - Tụng Kinh Dược sư

4 - Tụng kinh Bát Nhã

5 - Thiền định về hơi thở khí kinh mạch

6 - Hành trì Nghi quỹ Dược Sư Mật thừa, trì tụng chân ngôn Phật Dược Sư

7 - Đỉnh lễ 35 vị Phật

8 - Pháp hội cúng dường Ganachakra

9 - Tụng Kinh Phổ Hiền Quảng Nguyện Vương

10 - Kinh hành đường nhiễu Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

11 - Cúng dàng Đèn

Quý vị đăng ký tham dự khóa tu tại đường Link sau: https://daibaothapmandalataythien.org/dangky/

Lưu ý: để đảm bảo sự trang nghiêm và chỉn chu cho sự kiện, link đăng ký sẽ đóng lại khi có đủ số lượng người tham dự!

Những điều cát tường chưa từng có trong khóa tu Dược Sư lần thứ 12

  • Khóa tu lần thứ 12 tương ứng 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư nên có sự tích lũy và cộng hưởng năng lực gia trì vô song
  • Lễ cung rước toàn bộ Đại Mandala Dược sư (toàn bộ tôn ảnh, tượng, biểu tượng cát tường của Đức Dược sư và 4 Bồ tát Trì thuốc, Thất Phật Dược sư và 2 Đại Bồ tát Nhật Quang Biến Chiếu - Nguyệt Quang Biến Chiếu, Bát Đại Bồ Tát, 12 Thần tướng Dược xoa, Thập Thiên Hộ Thế, Tứ Đại Thiên Vương cùng các tùy tùng, cờ phướn tràng phan tuyệt hảo)
  • Thời Pháp trên Thầy khai thị về lợi ích chữa lành của Chân ngôn Đức Phật Dược Sư,  hướng dẫn Phật tử cách sử dụng, cầm và trì Tràng hạt, khai thị về bài Cầu nguyện gia trì Truyền thừa Thuốc Dược Sư
  • Đại chúng cùng phát nguyện trì tụng cộng đồng viên mãn kiến lập 49 Bảo Tháp Dược Sư trong ngày mùng 8 cát tường nhất trong tháng.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,953,218
Số người trực tuyến: