Video giảng pháp | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Video giảng pháp

Tin tức cập nhật mỗi ngày
95
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp "GIÁO PHÁP LÀ THẦN DƯỢC CHỮA LÀNH".
56
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp "SỐNG TRONG BÌNH ĐẲNG".
221
"Không cứ là Tăng, Ni - những bậc xuất gia mà tất cả các Phật tử, dù nam hay nữ, giàu hay nghèo, trẻ hay già, chúng ta đều cần thực tập Phật pháp, cần quán chiếu, tư duy để biết rằng bản chất thật mình là ai, để thoát khỏi vòng quay cuồng của những kiếp luân hồi phiền não. Cho nên căn bản của đón...
46
“Khi nói đến sự giác ngộ không có sự phân biệt nữ hay nam, đều có khả năng bình đẳng để đạt đến giác ngộ. Từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài hoàn toàn không phân biệt giới tính trong đạt đến giác ngộ. Ngài chưa bao giờ nói rằng chỉ có người nam mới có thể thành Phật, nữ không thể thành Phật,...
364
Giác ngộ không phân biệt nam nữ. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính và có thể đạt giác ngộ. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa là Bậc Thầy mang tư tưởng hiện đại, đặc biệt trong sự thay đổi vai trò của nữ giới trong môi trường tu học.  Mời quý vị theo dõi bài giảng của Đức...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,069,041
Số người trực tuyến: