Video giảng pháp | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Video giảng pháp

Tin tức cập nhật mỗi ngày
198
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giảng: "Điều may mắn trong kiếp người" "Đức Phật Thích Ca đã từng dạy rằng trong sáu đạo luân hồi, kiếp người vô cùng quý giá. Bởi trong kiếp người chúng ta có rất nhiều cơ hội, rất nhiều lựa chọn, cơ hội để loại bỏ tất cả những nghiệp xấu, để định hướng cho mình...
203
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giảng: "Công đức vi nhiễu, cúng dàng Đại Bảo Tháp"
193
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp HỢP NHẤT TỪ BI VÀ TRÍ TUỆ "Nghĩa của chân ngôn OM MANI PADME HUNG: chữ OM có ba khía cạnh, một là Pháp thân, hai là Báo thân, ba là Hóa thân. MANI có nghĩa là ngọc như ý, PADME nghĩa là hoa sen. Như vậy MANI PADME là ngọc như ý trong hoa sen. Chữ HUNG là...
617
Tất cả chúng ta đều hiểu rằng cuộc sống mong manh, vô thường ngắn ngủi, trước hay sau mỗi người sẽ phải ra đi. Và khi đó chúng ta ra đi với hai bàn tay trắng, không có thân nhân bên cạnh, không có người nâng đỡ, không có ai trợ giúp ngoại trừ nơi nương tựa duy nhất là Tam bảo, là Đức Phật A Di Đà....
307
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp: "Sự gia trì của Đức Phật A Di Đà"  
48
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp ĐẠI BẢO THÁP - TÂM GIÁC NGỘ CỦA CHƯ PHẬT  
73
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp "Ba phẩm hạnh của Bậc Giác ngộ"   “Bồ tát Quán Thế Âm trong Phật pháp chính là hiện thân của lòng từ bi, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi là hiện thân của trí tuệ và Đức Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát là hiện thân của năng lực, sức mạnh hành động. Đây là ba phẩm hạnh...
533
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giảng: "Hiện thân của lòng Đại Bi" “Trong kinh điển Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy rất rõ ràng, Bồ tát Quán Thế Âm tượng trưng của lòng đại từ bi, đại trí tuệ và đại gia trì. Vì vậy, mỗi hành giả không nên quá bám chấp vào sự tướng rằng Đức Quan Âm là nam hay nữ,...
282
Đức Pháp Vương giảng về ý nghĩa và thực hành Bố Thí Ba La Mật   Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy: trong Lục Độ Ba La Mật, Bố thí đứng đứng đầu tiên. Bố thí là xả ly, không bám chấp vào tài sản, vật chất, theo nghĩa khác là thái độ xả ly, để có thể sống tự tại giữa cuộc đời thịnh suy, vinh...
182
“Đức Phật A Di Đà là vị Phật siêu việt của mười phương ba đời chư Phật, Ngài còn được kính ngưỡng là Đức Phật Vô Lượng Quang thường chúng ta hiểu rằng Ngài chỉ làm lợi ích cho những người sắp mất. Chúng ta quy y Ngài, tu tập niệm danh hiệu của Ngài để cầu vãng sinh Tịnh độ. Tất...
294
“Đức Hoàng Tài Bảo Thiên Dzambhala vốn là một vị cổ Phật nhưng Ngài hiện thân trong ngôi vị Bát địa Bồ tát. Tất cả chúng ta khi được đón nhận sự gia trì từ Ngài có thể vượt qua những chướng ngại để thực hành trì giữ những giới nguyện của Nguyên thủy Phật giáo và Đại thừa Phật giáo …”
188
"Giáo lý của Đức Phật có Tam thừa Phật giáo, gồm có Nguyên thủy Phật giáo, Đại thừa Phật giáo và Kim cương thừa. Nhưng thật ra Kim cương thừa là một nhánh thuộc Đại thừa Phật giáo, bởi vậy sẽ có hai thừa chính là Nguyên thủy Phật giáo và Đại thừa Phật giáo. Để thực hành các pháp tu về Nguyên thủy,...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,069,067
Số người trực tuyến: