Tin tức Việt Nam | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tin tức Việt Nam

Tin tức cập nhật mỗi ngày
65
Chiều ngày 08/03/2024, Đức H.E Drukpa Thuksey Rinpoche cùng Tăng Đoàn truyền thừa Drukpa đã có chuyến viếng thăm đầu tiên đến Chùa Phật Tích - Bắc Ninh ngay sau khi Đoàn đến Việt Nam. ... On March 8th, His Eminence Drukpa Thuksey Rinpoche and the Drukpa Sangha visited Phat Tich temple in Bac...
22
"Lễ Gia trì và Khai mở Mandala Ngọc Đá Quý Bát Liên Đàn Quan Âm Tài Bảo Thiên" được Đức H.E Drukpa Thuksey Rinpoche chủ trì. Đây là sự kiện đặc biệt được trông đợi trong Pháp hội Dược Sư Hoàng Tài Bảo Thiên (ngày 15-16/3/2024 DL) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên. Giới thiệu Mandala Ngọc Đá Quý...
183
"May your Holiness and Eminences lead a Long life May all your holy wishes be fulfilled immediately May the teachings of Drukpa Lineage flourish forever"
42
Drukpa Việt Nam xin gửi tới Quý vị những hình ảnh về Lễ an vị đỉnh Tháp Trường Thọ Namgyelma tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Vĩnh Phúc) diễn ra ngày 05/02/2024. 
211
"May your Holiness and Eminences lead a Long life May all your holy wishes be fulfilled immediately May the teachings of Drukpa Lineage flourish forever"
69
Drupa Việt Nam xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa chuyên tu Kim Cương Tát Đỏa của Phật tử Drukpa Việt Nam từ ngày 25/12/2023 - 02/01/2024. 
181
[Thông bạch] Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt Tháng Vu Lan Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên Tháng 7 là mùa Vu Lan báo hiếu, cũng là mùa xuân của Phật giáo, và là mùa Xá tội vong nhân. Không gì lợi ích hơn khi chúng ta cùng thực hành Phật Pháp, vi nhiễu 108 vòng Đại Bảo tháp, hồi hướng trọn vẹn công đức...
2 284
(Trích khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Pháp hội Đại Bi Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên 2017)   Nếu có ai hỏi rằng Zambhala (Đức Hoàng Tài Bảo Thiên) nghĩa là gì, thì có thể nói rằng Hoàng Tài Bảo Thiên có 3 cấp độ của Pháp thân, Báo thân và Hoá thân....
86
Drukpa Việt Nam xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về Khóa tu Dược Sư lần thứ 13 được tổ chức vào ngày 26/07/2023. 
34
[THÔNG BÁO] KHÓA TU DƯỢC SƯ CẦU AN - VIÊN MÃN TÂM NGUYỆN - NGÀY 26/07/2023 Khóa tu "Đại Pháp Dược Sư Hiển - Mật Song Tu" - cầu an, viên mãn mọi tâm nguyện là pháp thực hành hoàn hảo với những nội dung thù thắng. Phật tử nên tham dự Khoá tu Dược Sư cầu an mỗi năm ít nhất 7 lần theo Pháp số của...
59
[THÔNG BÁO] Đăng Ký Khóa Tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần Thứ 3 Khóa tu Pháp Thí Thân Bát Nhã Ba La Mật Sengey Tsewa lần thứ 3 được tổ chức vào thứ 4 ngày 12/07/2023 (ngày vía Dakini, 25 Kim cương thừa) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên. Sengey Tsewa – Pháp thực hành Thí thân pháp là một...
14
[THÔNG BÁO] Đăng Ký Khóa Tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần Thứ 3 Khóa tu Pháp Thí Thân Bát Nhã Ba La Mật Sengey Tsewa lần thứ 3 được tổ chức vào thứ 4 ngày 12/07/2023 (ngày vía Dakini, 25 Kim cương thừa) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên. Sengey Tsewa – Pháp thực hành Thí thân pháp là một...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,069,059
Số người trực tuyến: