Drukpa Việt Nam Phóng Sinh Cầu Nguyện Đức Pháp Vương và Đức Mayumla Trường Thọ | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Drukpa Việt Nam Phóng Sinh Cầu Nguyện Đức Pháp Vương và Đức Mayumla Trường Thọ

260
14/01/2023 - 21:57
Từ tuần qua, các thành viên Drukpa Việt Nam tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh đã thực hành thiện hạnh phóng sinh hàng ngày, hết thảy công đức này xin hồi hướng cầu nguyện Đức Gyalwang Drukpa và Đức Mayumla trường thọ, trụ thế dài lâu vì lợi ích chúng sinh hữu tình!

Drukpa Viet Nam members in Ha Noi and Ho Chi Minh City are doing life release daily this week to dedicate prayers of longevity to His Holiness and Mayumla. May Holiness and Mayumla live long for the benefit of all beings!

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,069,048
Số người trực tuyến: