Đức Pháp Vương khai thị: Đức Phật ban gia trì trường thọ, trí tuệ và đời sống ý nghĩa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đức Pháp Vương khai thị: Đức Phật ban gia trì trường thọ, trí tuệ và đời sống ý nghĩa

245
15/07/2017 - 20:51
Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni tiếng Phạn là uṣṇīṣa-vijaya dhāraṇī, cũng có tên là ‘’Trừ Cái Chướng Phật Đỉnh”, chân ngôn này rất màu nhiệm, oai lực bất khả tư nghì, độ thoát khổ thú chúng sinh trong sáu đạo luân hồi.
 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Bấm vào đây để tải file PDF

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,057,629
Số người trực tuyến: