Kính mừng sinh nhật Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Đức Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Kính mừng sinh nhật Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Đức Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche

157
12/03/2022 - 10:56

Xin chúc mừng sinh nhật Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Đức Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche!

Chúng con xin thành kính tri ân sự hiện diện của Thượng sư trong cõi Sa bà, nguyện cầu Ngài trường thọ vì lợi ích Phật pháp và hết thảy chúng hữu tình!

***

Happy birthday to the Gyalwang Drukpa and Kyabje Drukpa Thuksey!

Thank you for blessing us all with your presence. May you live long for the benefit of Dharma and all sentient beings.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,057,613
Số người trực tuyến: